MARPOL, marpol, Marcin Kubuk, marpol przyczepy, Ulina Wielka, ulina wielka, Gołcza, gołcza, przyczepy jednoosiowe, przyczepy dwuosiowe, przyczepy tandem, przyczepy specjalne, maszyny rolnicze marpol,

 
logo_marpol_top
 

Co nas wyróżnia?

Polityka jakości

Nasza Firma projektuje, zarządza i doskonali swoje wyroby, tak aby wspierać realizację założeń Polityki i Strategii oraz w pełni satysfakcjonować i generować wzrost wartości dla Klientów.

Produkty i usługi są projektowane i doskonalone w oparciu o potrzeby i oczekiwania Klientów, relacje z Klientami są zarządzane i ulepszane.Wspólnie propagujemy misję, wizję oraz wartości, poprzez osobiste zaangażowanie, zapewniamy, że system zarządzania Firmą jest rozwijany, wdrażany i ciągle udoskonalany zgodnie z wymaganiami wdrożonej normy ISO 9001:2008.

sticker

Polityka Firmy Produkcyjno-Usługowej  MARPOL Marcin Kubik sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób aby oferowane wyroby
i usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z  wymaganiami krajowych
i międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego działania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia i środowiska pracy.

norma_iso

Dla utrzymania i zwiększenia satysfakcji klientów i  innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:


• oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby i usługi , które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;

• wysoki poziom jakości wyrobów i usług, kompleksowa oferta usług i  kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów i usług.


sticker

• stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9001:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

• nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami  wyrobów i usług,

• systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,

• komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,

• planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom,

• identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

sticker

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

Odpowiedzialność za  jakość jest  rozłożona na  każdego pracownika poprzez  celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji
i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.Właściciel  Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

PLAY
slider_navi_next
slider_navi_prev