Polityka prywatności

Polityka prywatności
MARPOL-TRAILER Sp. z o.o.
Ulina Wielka 99
32-075 Gołcza

Witaj drogi użytkowniku.

Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym, które wykorzystujesz do przeglądania stron internetowych, nie jesteśmy w stanie oferować pełnej funkcjonalności naszego serwisu. Można uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki stron internetowych z której korzystasz.
Jeżeli kontynuujesz korzystanie z naszego serwisu bez zmiany tych ustawień, traktujemy to jako Twoją zgodę i akceptujesz zasady zamieszczania i korzystania z plików cookies które są opisane poniżej.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie opisujące czym są pliki cookies i w jaki sposób działają można znaleźć pod adresem:
http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz http://pl.wikipedia.org/

1.0. Informacje wstępne.

1.1 Nasze serwisy w sieci Internet.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie: marpol-przyczepy.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie firmy „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 6, 32-075 Gołcza” a na których została zamieszczona niniejsza polityka prywatności. Strony te w dalszej części tego dokumentu będą określane naprzemiennie jako „nasze strony” lub „nasze serwisy”.

1.2. Kogo dotyczy nasza polityka prywatności?
Każdego użytkownika sieci Internet odwiedzającego i wykorzystującego w jakikolwiek sposób nasze strony internetowe znajdujące się w domenie marpol-przyczepy.pl dotyczy aktualna (obowiązująca) polityka prywatności.
Jeżeli korzystasz z naszych serwisów o których mowa w punkcie 1.1 bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej potwierdzasz, że akceptujesz zasady zamieszczania i korzystania z plików cookies opisane w naszej polityce prywatności oraz inne metody pozyskiwania danych osobowych.
Zasada ta obejmuje również użytkowników którzy są prenumeratorami biuletynów elektronicznych (tzw. „newsletter-ów”, czasopism) zamieszczonych w domenie lub domenach o których mowa w punkcie 1.1

1.3. Administrator danych osobowych.
Właścicielem stron internetowych, które właśnie odwiedzasz, a znajdujących się w domenie marpol-przyczepy.pl jak również administratorem danych osobowych jakie są gromadzone o użytkowniku sieci Internet, który w danym czasie przegląda nasze strony o których mowa w punkcie 1.1 jest firma:

MARPOL-TRAILER Sp. z o.o.
Ulina Wielka 99
32-075 Gołcza

NIP: 682-107-35-81
Regon: 357416072

tel. kom. 509 746 909
e-mail: biuro@marpol-przyczepy.pl

1.4. Podstawowa zasada jaką się kierujemy!
Firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 6, 32-075 Gołcza” szanuje Twoje prawa i stosuje się do ustawy o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pamiętaj, wszystkie gromadzone przez nas dane o użytkownikach wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych lub do identyfikacji użytkowników aby personalizować treści i w żaden sposób nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
Nadrzędna zasada jaką się kierujemy mówi o tym, iż nigdy i na żadnych warunkach nie udostępniamy osobom trzecim pozyskanych danych osobowych. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) naszych serwisów internetowych o których mowa w punkcie 1.1 i czasopism elektronicznych (tzw. „newsletter-ów”). Firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” może jedynie w wyjątkowej sytuacji przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

1.5. Zmiany w polityce prywatności.
Firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności oraz ewentualnym wykorzystywaniu plików cookies  (tzw. „ciasteczek”) bez wcześniejszej informacji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie wraz z chwilą ich publikacji na stronie internetowej pod adresem: http://www.marpol-przyczepy.pl/polityka_prywatnosci.php . Żadna zmiana nie może dotyczyć zasady nadrzędnej opisującej naszą politykę prywatności.

1.6. Niezapowiedziane wiadomości e-mail.
Firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i którzy odwiedzili nasze strony internetowe zgadzając się w ten sposób z naszą polityką prywatności. Niezapowiedziane wiadomości e-mail to informacje które odnoszą się bezpośrednio do naszych serwisów o których mowa w punkcie 1.1. czasopism elektronicznych, usług i produktów (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia świąteczne itp.) oraz informacje komercyjne. Zastrzegamy  sobie prawo do wysyłania  niezamówionych wiadomości osobom, które wysłały nam dane kontaktowe. Wiadomości będą odnosiły się do zmian w funkcjonowaniu  naszych serwisów lub pojawienia się w nich nowych informacji, usług i produktów.

2.0. Gromadzone dane.
Danych jakie zbieramy nie łączymy z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi nasze strony o których mowa w punkcie 1.1. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza poniższych danych ma na celu jedynie określenie jakie strony są najczęściej odwiedzane, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów, dostosowanie stron do przeglądarek www, itp.

2.1. Metody jakich używa nasz serwis do pozyskiwania danych osobowych od osób które go odwiedzają lub wykorzystują w jakikolwiek sposób.

Metoda 1.
Poprzez dobrowolne i nie przymusowe wprowadzenie danych do formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem:
http://www.marpol-przyczepy.pl/kontakt.php i wysłanie ich na adres e-mail: biuro@marpol-przyczepy.pl .
Pomimo, iż podanie tych danych w formularzu jest całkowicie dobrowolne i nie przymusowe, jest jednak konieczne jeśli użytkownik chce skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Metoda 2.
Poprzez dobrowolne i nie przymusowe wprowadzenie danych do formularza prenumeraty naszego bezpłatnego biuletynu elektronicznego (tzw. „newsletter-a”, czasopisma) zamieszczonego pod adresem:
http://www.marpol-przyczepy.pl/ i wysłanie ich na adres e-mail: newsletter@marpol-przyczepy.pl .
Pomimo, iż podanie tych danych w formularzu jest całkowicie dobrowolne i nie przymusowe, jest jednak konieczne jeśli użytkownik chce zaprenumerować nasze bezpłatne czasopismo.

Metoda 3.
Poprzez przesłanie i zapisanie co najmniej jednego lub więcej plików cookies (tzw. „ciasteczek”) lub „anonimowego identyfikatora” na urządzeniach końcowych osób odwiedzających nasze strony o których mowa w punkcie 1.1.

Metoda 4.
Poprzez gromadzenie i analizę rejestru zdarzeń (tzw. „logów”) serwera www na którym znajduje się hosting serwisu o którym mowa w punkcie 1.1., a który jest udostępniony przez dostawcę usług internetowych firmę:

Serveradmin.pl S.C.
ul. Staroniwska 73, 35-101 Rzeszów

tel./fax +48 017 8530774

NIP: 813-352-86-32
REGON: 180279264

oferującą zasoby swojej serwerowni w domenie http://linuxpl.com/

Metoda 5.
Poprzez umieszczenie na naszych stronach o których mowa w punkcie 1.1. małych web aplikacji (tzw. „widget-ów) należących do podmiotów zewnętrznych. Aplikacje te mogą zbierać dane o użytkownikach oraz wysyłać pliki cookies niezależnie od nas i nie wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Metoda 6.
Poprzez zamieszczenie na naszych stronach internetowych o których mowa w punkcie 1.1 odnośników (tzw. „link-ów”) tekstowych, graficznych oraz multimedialnych do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zalecamy, aby po przejściu na te strony zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych o których mowa w punkcie 1.1.

2.2. Szczegóły wykorzystywanych metod służących do pozyskiwania danych osobowych od osób które odwiedzają nasz serwis lub wykorzystują go w jakikolwiek sposób.

Metoda 1.
Formularz kontaktowy.
Chcąc się z nami skontaktować, użytkownik może napisać do nas wiadomość e-mail korzystając z formularza kontaktowego jaki znajduje się pod adresem: http://www.marpol-przyczepy.pl/kontakt.php
Podczas tej operacji prosimy użytkownika o podanie następujących danych osobowych, takich jak:
– imię,
– adres e-mail,

Nasz serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór „potencjalnych” klientów, zarejestrowany przez „administratora danych osobowych” o którym mowa w punkcie 1.3 w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Wszystkie te dane użytkownik przesyła na nasz adres poczty elektronicznej całkowicie dobrowolnie, jednocześnie potwierdzając, że zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” w celu otrzymania drogą elektroniczną wiadomości zwrotnej zawierającej odpowiedź na wysłaną wiadomość oraz w celu sprzedaży produktów i usług firmy „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” i podmiotów współpracujących z firmą „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” oraz w celu archiwizacji i prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Użytkownik oświadcza, że zna prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz, że firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” poinformowała go o dobrowolności podania danych i przysługujących mu prawach w szczególności o prawie dostępu do treści danych i możliwości ich poprawiania. Wszystkie dane użytkownik podaje dobrowolnie.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość e-mail na adres biuro@marpol-przyczepy.pl lub listem poleconym na adres „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza”.

Metoda 2.
Prenumerata bezpłatnych czasopism (biuletynów elektronicznych tzw. „newsletter”)
Chcąc zaprenumerować nasze elektroniczne czasopismo użytkownik musi wypełnić specjalny formularz, jaki znajduje się pod adresem: http://www.marpol-przyczepy.pl/ .
Podczas tej operacji prosimy użytkownika o podanie następujących danych osobowych, takich jak:
– imię,
– adres e-mail,

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala firmie „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” zwracać się do czytelników po imieniu. W stopce biuletynu mogą znaleźć się oferty promocyjne lub reklamowe.

Aby zostać subskrybentem naszego bezpłatnego czasopisma użytkownik musi podać nam w odpowiednim formularzu swoje imię i swój adres e-mail na jaki dane czasopismo będzie prenumerowane, jednocześnie potwierdzając, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu otrzymania drogą elektroniczną bezpłatnego czasopisma jakie zaprenumerował oraz w celu sprzedaży produktów i usług firmy „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” i podmiotów współpracujących z firmą „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” oraz w celu archiwizacji i prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Użytkownik oświadcza, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz, że firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” poinformowała go o dobrowolności podania danych i przysługujących mu prawach w szczególności o prawie dostępu do treści danych i możliwości ich poprawiania. Wszystkie dane użytkownik podaje dobrowolnie.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e-mail pod adres newsletter@marpol-przyczepy.pl lub listem poleconym na adres „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza”.

Wypisanie się z listy mailingowej.
Wypisanie prenumeratora z listy mailingowej następuje po wysłaniu na adres e-mail podany w opisie prenumeraty naszego czasopisma żądania usunięcia własnego adresu e-mail z zasobów serwisu o którym mowa w punkcie 1.1.

Metoda 3.
Google Analytics
Jest to sługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google, Inc. (“Google”) realizowana poprzez przesłanie co najmniej jednego, (lub więcej) pliku cookies lub „anonimowego identyfikatora” na urządzenie użytkownika.
Nasze strony o których mowa w punkcie 1.1 korzystają z usług Google Analytics. Google Inc. (“Google”) świadczy usługę umożliwiającą tworzenie statystyk wynikiem której jest zamieszczenie na urządzeniu użytkownika plików cookies. Usługi te polegają na analizie oglądalności stron internetowych, przeanalizowaniu sposobu w jaki dany użytkownik z nich korzysta.
Dane pozyskane na pomocą  plików cookies, informujące o formach korzystania i zachowaniach użytkowników naszego serwisu są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Google korzysta z tych informacji w celu:
– oceny korzystania z witryny przez użytkowników z naszego serwisu,
– generowanie raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn,
– świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie i sposobie korzystania z internetu,

Google może przekazywać te informacje podmiotom zewnętrznym (osobom trzecim), jeżeli będzie zobowiązany aby to uczynić. Decyzję taką może podjąć na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkowników z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Korzystając z naszych serwisów o których mowa w punkcie 1.1 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google
danych które go dotyczą w sposób i w celach określonych powyżej.

Google udostępnia „dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Umożliwia on opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na urządzeniu osób odwiedzających nasze serwisy. Google udostępnia ten dodatek do pobrania pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowa polityka prywatności dla usług generowania statystyk Google Analytics dostępna jest pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Więcej  informacji na temat „Cookies and Analytics„ dostępne jest pod adresem
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Natomiast polityka  zachowania  poufności  danych  dla Google Analytics dostępne jest pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

stat4u
Na naszych stronach korzystamy również z usług generowania statystyk dla stron internetowych oferowanych przez stat4u. Usługa ta nie gromadzi danych osobowych o internautach. Imię, nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania są anonimowe.
System stat4u zbiera następujące dane techniczne: system operacyjny, typ przeglądarki, numer IP, jeśli jest to możliwe dodatkowo: rozdzielczość monitora, nazwa hosta, referer. Statystyki stat4u nie łączą danych o internautach zbieranych w trakcie działania systemu stat4u z żadnymi bazami danych, które zawierają dane osobowe. Stat4u wysyła pliki cookie internautom odwiedzającym strony klientów w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu.
Szczegółowa polityka prywatności dla usług generowania statystyk stat4u dostępna jest pod adresem http://stat.4u.pl/polityka.html

Google AdSense
AdSense to serwis reklamowy Google, który może wyświetlać na naszych stronach www kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo. Wykorzystuje on pliki cookies w celu określenia profilu użytkownika, aby wyświetlić mu odpowiednio dopasowany materiał w sieci reklamowej Google AdSense. Google AdSense używa tych plików do dopasowania wyświetlanych reklam do sposobu w jaki użytkownik korzysta z naszego serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Metoda 4.
Gromadzenie i analiza rejestru zdarzeń serwera www.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Zebrane dane w statystykach nie zawierają żadnych informacji które mogłyby umożliwić identyfikację osoby która  przegląda strony naszych serwisów o których mowa w punkcie 1.1.
Dzienniki logów są przechowywane wyłącznie jako materiał pomocniczy, służący osobom do tego upoważnionym do administrowania serwerem oraz udostępniane właścicielowi o którym mowa w punkcie 1.3.

Analizując dzienniki logów serwerów obsługujących nasze serwisów internetowe możemy określić:
– które strony odwiedzane są najczęściej,
– jakie przeglądarki stron www są stosowane,
– czy struktura strony nie zawiera błędów,
– generowane są również statystyki,

Przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów, zawierające:
– publiczne adresy IP,
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło
przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce  i rozdzielczości ekranu użytkownika.

Metoda 5.
Web aplikacje (tzw. „widget-y”) podmiotów zewnętrznych.
Na stronach o których mowa w punkcie 1.1  znajdują lub mogą znajdować się „widżet-y” podmiotów zewnętrznych, takich jak:

1.GG – komunikator GG.
http://www.gadudodatki.pl/webAplikacje/show/id/12
http://www.gadudodatki.pl/webAplikacje/show/id/39077
Na naszych stronach może znajdować się w przycisk informujący o statusie użytkownika komunikatora GG lub okno rozmowy z użytkownikiem komunikatora GG.

2. Skype – komunikator Skype.
https://dev.skype.com/skype-uri/generator
Na naszych stronach może znajdować się w przycisk umożliwiający  rozmowę lub czat z użytkownikiem komunikatora Skype.

3. Facebook – portal społecznościowy.
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Na naszych stronach może znajdować się przycisk „Lubię to!” dający użytkownikowi możliwość wyrażenia opinii o naszym serwisie który odwiedza. Może go polubić klikając przycisk „Lubię to!”.

4. Google Maps – mapy.
https://maps.google.pl/
Mapy Google to serwis z mapami z którego możesz korzystać w przeglądarce internetowej. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy Google Maps do przekazania informacji o lokalizacji naszej firmy.

5. YouTube – serwis umożliwiający bezpłatne umieszczanie, oglądanie filmów oraz tzw. „live streaming”.
http://www.youtube.com/
Na naszych stronach mogą znajdować się filmy umieszczone w serwisie YouTube lub przyciski prowadzące do tego serwisu.

Te aplikacje mogą zbierać dane o użytkownikach oraz wysyłać pliki cookies, niewymienione w niniejszej polityce prywatności.

Metoda 6.
Odnośniki do innych stron.
Na naszych stronach internetowych o których mowa w punkcie 1.1. możemy zamieszczać odnośniki (tzw. „linki”) tekstowe, graficzne oraz multimedialne do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zalecamy aby po przejściu na te strony zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych o których mowa w punkcie 1.

3.0. Opis plików cookie.

3.1. Podstawowe rodzaje tzw. „ciasteczek”.
„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Powyższy „opis plików cookie” został zaczerpnięty z serwisu http://wszystkoociasteczkach.pl/ jedynie w celach informacyjnych. Prawa autorskie należą do serwisu: http://wszystkoociasteczkach.pl/

4.0. Cel przetwarzania danych osobowych i ich udostępnianie.
Zbierane przez nas przez informacje o użytkownikach wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych oraz aby umożliwić nam identyfikację użytkowników w celu personalizacji treści i nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te wykorzystywane są jedynie w celach statystykach i pozwalają na dostosowanie strony do wymagań użytkowników.

Celem przetwarzania zbieranych przez nas danych osobowych może być realizacja złożonego u nas zamówienia, odpowiedź na wysłane do nas pytanie, informowanie o nowych produktach czy usługach. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych nie będą przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom (np. Policja, prokuratura, itp.). Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Zebranych danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami odwiedzającymi nasze strony. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek www.
Informacje takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych do zbierania np. informacji o regionie z którego następuje połączenie z naszą witryną).

Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikację osoby przeglądającą strony naszych serwisów.
Korzystamy z tych informacji w celach związanych z administracją stron internetowych o których mowa w punkcie 1.1. i innych usług dostarczanych za ich pośrednictwem (np. konkursy), aby poznać upodobania naszych użytkowników i dostosować naszą ofertę do ich potrzeb.

Szczegółowo proces przeznaczenie zgromadzonych danych został opisany w punkcie 2.2.

5.0 Jak mogę usunąć lub zmodyfikować moje dane osobowe?
W każdej chwili użytkownicy odwiedzający i wykorzystujący w jakikolwiek sposób nasze strony internetowe mogą zmienić lub usunąć z naszej bazy danych swoje dane osobowe, które pozostawili na naszych stronach internetowych. Jeśli są Państwo prenumeratorami naszych  bezpłatnych czasopism i nie chcą Państwo ich dalej otrzymywać lub chcą zmienić dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych, prosimy o przesłanie e-maila na adres biuro@marpol-przyczepy.pl . Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu kom. 000 000 000 , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17.

5.1 Dobrowolność pozyskiwania danych.
Każdy użytkownik sieci Internet odwiedzający i wykorzystujący w jakikolwiek sposób nasze strony internetowe znajdujące się w domenie marpol-przyczepy.pl ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

5.2 Prawo do wglądu w swoje dane.
Każda osoba powierzająca nam swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e-mail pod adres biuro@marpol-przyczepy.pl lub listem poleconym na adres „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” .

6.0 Zarządzanie plikami cookies.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Android
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari (iOS)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Windows Phone
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Pomocna w zarządzaniu ustawieniami sposobu wykorzystywania plików cookie niektórych dostawców (np. Google) pomocna może okazać się strona http://www.youronlinechoices.com/pl/

7.0 Wyłączenie odpowiedzialności.
Firma „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wizyty w naszych serwisach lub wykorzystania tych serwisów w jakikolwiek inny sposób w skutek jakichkolwiek nieścisłości lub przeoczeń w informacjach w nich zawartych.
Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej innej witryny internetowej, do której użytkownik może mieć dostęp ani na którą może zostać przekierowany z naszych serwisów, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w skutek takiego działania.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w treści niniejszej polityki prywatności, które mogły wyniknąć z niedopatrzenia lub błędu ludzkiego i są całkowicie niezamierzone!

Niektóre z opisanych powyżej funkcji naszych serwisów o których mowa w punkcie 1.1 mogą być w danym czasie, (lub chwilowo) nieaktywne, jak np. newsletter czy Google AdSense.

8.0 Informacje końcowe.
Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” oraz Google, stat4u i inne podmioty zewnętrzne o których mowa w punkcie 2.2 dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów web, nie prenumerować czasopism należących do firmy „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza” oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę „MARPOL-TRAILER Sp. z o.o., Ulina Wielka 99, 32-075 Gołcza”.

Każdy użytkownik odwiedzający nasze strony internetowe o których mowa w punkcie 1.1 ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług i treści oferowanej na tych stronach i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub po prostu nie korzystaj z naszego serwisu.
Jeżeli masz pytania i uwagi dotyczące ochrony prywatności lub oferty znajdującej się na naszych stronach internetowych chętnie na nie odpowiemy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@marpol-przyczepy.pl .

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i uwagi dotyczące ochrony prywatności i projektu naszych stron internetowych. Twoje komentarze i uwagi dotyczące ochrony prywatności na naszych stronach internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@marpol-przyczepy.pl.

Pobierz: Polityka prywatności dla www.marpol-przyczpy.pl